Regulamin zajęć Instytutu Angielski Online

Regulamin zajęć Instytutu Angielski Online

1 lekcja - 60 minut. Pojedyncze zajęcia (lekcja) trwają jedną godzinę zegarową.

Kurs – określany jest jako okres 31 dni od wykupienia pakietu. Symbolem każdego kursu jest nazwa zamówienia generowania przez system w trakcie płatności. Każdy kolejny miesiąc i wykupiony pakiet kolejnych zajęć oznacza nowy kurs wraz z symbolem.

Każdy kurs otrzymuje wygenerowany Arkusz Google, który służy jako zapis dat i tematów wszystkich zajęć.

Wykupiony pakiet godzin traci swoją ważność w przypadku nie wykorzystania liczby godzin w ciągu miesiąca od zakupu. Godziny nie przechodzą na kolejny miesiąc rozumiany jako 31 dni kalendarzowych (nie zależnie od długości danego miesiąca pod kątem liczby dni).

Na przykład:

Pakiet zakupiony w dniu 14.05.2020 jest do wykorzystania do 14.06.2020 włącznie.

Rozpoczęcie kursu rozumiane jest jako dzień wpływu środków na konto Instytutu Angielski Online.

Terminy zajęć ustalane są bezpośrednio z przydzielonym lektorem przy uwzględnieniu Regulaminu zajęć Instytutu Angielski Online.

Odwołanie/przekładanie terminów zajęć

Po wykupieniu pakietu lekcji, kursanci kontaktują się z dedykowanym lektorem i ustalają dogodne dla obu stron terminy zajęć.

W przypadku odwołania zajęć (za pomocą komunikacji elektronicznej: telefon, sms, emial) przez kursantów na krócej niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem, odwołanie oznaczane jest jako:

CBC TL - Cancelled by client too late czyli zbyt późne odwołanie przez kursanta. Zajęcia wtedy uznawane są za odbyte.

W przypadku odwołania zajęć (za pomocą komunikacji elektronicznej: telefon, sms, emial) przez kursantów wcześniej niż na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem, odwołanie oznaczane jest jako:

CBC OT - Cancelled by client on time czyli odwołanie przez kursanta na czas. Kursant zachowuje zajęcia i ma możliwość odrobić tylko w trakcie trwającego kursu w uzgodnionym przez obie strony terminie

W przypadku odwołania zajęć przez lektora, kursant zachowuje zajęcia i ma możliwość odrobić tylko w trakcie trwającego kursu w uzgodnionym przez obie strony terminie.Instytut Angielski Online

Instytut Angielski Online jest najlepszą w Polsce szkołą oferującą naukę języka angielskiego w formie zdalnej. Zajęcia odbywają się na zasadzie internetowych konwersacji z lektorami przy użyciu podręczników i materiałów w formie papierowej i elektronicznej.

Powrót do strony głównej